Disclaimer van Landracer

Landracer verleent u hierbij toegang tot www.landracer.nl(“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Landracer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Landracer spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Landracer. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Landracer. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Landracer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Landracer. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Landracer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Verwijzingen naar externe partijen

Landracer verwijst op de homepagina van de website in de sectie ‘Ook bekend van’ naar externe partijen waarin Landracer als product / bedrijf is voorgekomen / gepresenteerd. In geen geval zijn wij eigenaar of aandeelhouder in alle gevallen van de referenties die wij presenteren. Bent u belanghebbende van één van de genoemde partijen en wilt u met ons in contact treden m.b.t. de referentie? Dan verwijzen wij u naar onze directie: customercare@landracer.nl

Belangrijk

CBD olie is geen vervanging voor voorgeschreven medicatie en wij raden u dan ook aan om u goed te informeren over CBD-olie voordat u overgaat op het gebruik hiervan. Overweegt u medicatie te stoppen door vervanging van CBD bespreek dit ten alle tijden eerst met uw huisarts of specialist. CBD-olie is een voedingssupplement en daarom geen vervanging voor medicatie.

Informatie verstrekking via blog post

Alle informatie die wordt gedeeld op onze blog is voor informatieve doeleinden. Wij willen niks claimen, en verwachten dat men eigen research voortzet op het web.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contactgegevens

Landracer.nl

Westerwerf 44 Uitgeest Nederland T (025) 129-5117 E customercare@landracer.nl

Contactpersonen voor privacyzaken: Directie Landracer